Vaš siguran partner za povraćaj USA poreza
Potrebna dokumentacija
Preuzmi potrebnu dokumentaciju

Preuzmi potrebnu dokumentaciju

Skype MeÖ!

Razglasi o www.PovracajPorezaUSA.com - Facebook, Twitter, Gmail, MSN, MySpace, Yahoo... ili ubaci u favorite
Povraćaj poreza USA efile

Sve o porezu

 

Ovaj segment našeg sajta će Vam objasniti celokupan proces povraćaja poreza, od same pripreme odlaska na program (Work & Travel, Internship, Trainee), Vašeg boravka u USA i naravno šta su Vaše obaveze po povratku iz USA da bi dobili povraćaj poreza koji su vam zadržavani.

 

Pre odlaska u USA

 

Koji porezi postoje u USA?

 

Porez na zaradu (income tax) u USA (United States of America) uspostavljen je 1913. godine. Počevši te godine svako ko radi u USA bez obzira da li je državljanin ili ne, dužan je da plaća porez na zaradu.

 

U USA postoje četiri osnovne vrste poreza na zaradu:

 

 1. Federal porez (federal income tax);
 2. State porez (state income tax);
 3. Lokal porez (local income tax);
 4. FICA (Federal Insurance Contribution Act) – Social Security i Medicare porez.

 

1. Federalni porez – je porez koji na nivou celokupne teritorije USA. Agencija zadužena za priklupljanje federal poreza je IRS (Internal Revenue Service).  IRS je sinonim za poresku službu kod nas. Učesnici  programa dužni su da plaćaju federal porez i on iznosi od 10 – 12% zarade. Vreme povraćaja federal poreza je od 4 – 10 nedelja.

 

2. State porez –  je porez na nivou država u USA i različit je za svaku državu ponaosob. State porezi varijaju od 3% do 6%. Kako varira visina poreza od države do države tako variraju i pravila o povraćaju poreza. U zavisnosti u kojoj državi ste radili zavisi visina povraćaja novca i vreme trajanja samog procesa povraćaja. Vreme povraćaja poreza za state poreze je od 3 – 16 nedelja, u zavisnosti od države.

 

Devet država nema state porez i to su: Alaska, New Hampshire, Tennessee, Florida, South Dakota, Washington, Nevada, Texas i Wyoming.

 

Svi učesnici programa su dužni da plaćaju state porez.

 

Za prikupljanje state poreza zadužene su posebne agencije vlada država (state government).

 

3. Lokalni porez – je porez koji zavisi od lokaliteta gde se nalazite. Mali broj lokaliteta ga ima ali gde postoji svi su obavezni da ga plaćaju. Veoma je nizak, često ispod 1%. Povraćaj lokal poreza je povezan sa povraćajem Vašeg state poreza. Neke države refundiraju Local porez, dok neke ne.

 

4. FICA porez – predstavlja Social Security i Medicare porez (sinonim penziono i zdravstveno osiguranje). FICA porez iznosi 15.3% Vaše zarade i po zakonu jednu polovinu plaća Vaš poslodavac dok troškove druge polovine snosite Vi. Sumu koju Vi plaćate iznosi 7.65% (6.2% Social Security i 1.45% Medicare). Ukoliko boravite na J – exchange visitor ili F vizi niste dužni da ga plaćate.

 

Ukoliko je poslodavac napravio grešku i počeo da odbija FICA poreze učesnicima programa sa J i F vizama, problem može da se reši na dva načina. Najjednostavniji način da se reši ovaj problem jeste da obavestite vašeg poslodavca o Vašem statusu u USA, Vašoj vizi na kojoj boravite i da Vam umanjenu sumu poslodavac isplati na narednom čeku. Slobodno uputite poslodavca na IRS publikaciju 519, poglavlje 8, strana 45 (IRS Pub 519, chapter 8, page 45) gde jasno piše da Vi, kao učesnici programa sa  J ili F vizama, ne morate da plaćate ovaj porez. Ako kojim slučajem ne uspete da dobijete ovaj porez od poslodavca, možete da aplicirate za povraćaj istog poreskim vlastima u USA. Proces povraćaja FICA (Social Security & Medicare) poreza može da potraje i do godinu dana.

 

Kako funkcioniše poreski sistem u USA?

 .

U poreskom sistemu USA, porezi se odbijaju unapred od Vaših primanja. Na kraju godine, poslodavci su zakonom dužni da svojim radnicima dostave izveštaje koliko su zaradili, koliko je novca zadržano na ime poreza a koliko na ime drugih troškova. Formular na kome poslodavci izveštavaju radnike o njihovim zaradama na kraju godine se zove W-2 obrazac (W-2 form). W-2 obrazac je najbitniji dokument za povraćaj poreza. Koliko ste imali poslodavaca u USA toliko imate i W-2 obrazaca tj. jedan poslodavac, jedan W-2 obrazac. Poslodavac je po zakonu dužan da posalje W-2 obrasce radnicima najkasnije do 31. januara naredne godine.

 .

Porez se računa na osnovu zarade. Visina povraćaja poreza zavisi od troškova odlaska na program i troškova vezanih za sam posao. Da bi ste dobili što veći povraćaj poreza Vama je u cilju da prijavite sve troškove koje ste imali. Naravno, postoje odredjena pravila koji se troškovi mogu prijaviti i kako. Najčešći troškovi za učesnike programa koji se mogu prijaviti jesu sledeći:

 • Avio karta do USA;
 • Troškovi programa;
 • Troškovi viziranja;
 • Transport do mesta u kome radite i ostali troškovi na tom putu;
 • Troškovi za opremu koja je potrebna za posao koji radite (uniforma);
 • Troškovi traženja novog posla. Mora se priložiti dokaz da su troškovi vezani za traženje novog posla.

 

Državljani ili ne-državljani (resident ili non-resident)

 .

Poreska služba USA tretira gradjane na sličan način kao i njihove imigracione vlasti tj. na državljane (resident) i ne-državljane (non-resident). Ovo je prva stvar koju Vaš poreski agent treba da zna o Vama zato što se poreska pravila bitno razlikuju za državljane i ne-državljane. Postoje dva pravila za ne-državljane (substantial presence test) po kojima se odredjuje da li ste resident ili non-resident za Američke poreske službe, a to su:

 

 1. Ukoliko ste boravili u USA više od 183 dana u istoj godini smatrate se državljaninom za Američke poreske vlasti. Nije bitno da li ste radili svo vreme boravka, bitno je vreme koje ste boravili u zemlji. Svi studenti na Work and Travel programu koji se u legalnom roku vrate sa programa ne ispunjavaju ovaj uslov.
 2. Ukoliko ste boravili ukupno više od 183 dana u poslednje tri godine u SAD i to sa proporcijom: svi dani boravka poslednje godine + 1/3 dana boravka godine pre + 1/6 dana boravka godine od koje se računa.

 

 

Tokom boravka u USA

 

Da bi imali svu potrebnu dokumentaciju za povraćaj poreza na kraju godine ima nekoliko stvari koje morati uraditi tokom boravka u USA. Prva od njih je popunjavanje W-4 formulara.

 

W-4 Formular – je dokument koji će Vam poslodavac dati da popunite pre početka radnog odnosa. Ni jedan posao ne možete početi da radite legalno u USA bez popunjenog W-4 formulara. W-4 formular govori Vašem poslodavcu osnovne informacije o Vama i koliko poreza da zadržava sa Vaše plate. Na primer, nisu iste kvote zadržavanja poreza ukoliko ste u braku ili ukoliko ste samci. Najbitnija svar na W-4 formularu je adresa koju će te navesti. Adresu koju stavite u W-4 formular je ADRESA NA KOJU ĆE VAŠ W-2 OBRAZAC NA KRAJU GODINE BITI POSLAT. Veoma je bitno da stavite Vašu stalnu adresu u zemlji porekla.

 

Problem ne dobijanja W-2 obrasca je najveći problem učesnika Work and Travel programa kada dodje do povraćaja poreza. Istina je da povraćaj poreza može biti uradjen i sa poslednjim pay slip-om (objašnjenje ispod slike) ali naravno može doći do komplikacija koje će znatno produžiti vreme samog povraćaja poreza. Primer pravilno popunjenog W-4 formulara se nalazi na slici ispod. Svake godine poreske vlasti izbace novu verziju W-4 formulara.

 

W-4 form

Kliknite na sliku da bi je uvećali.

 

Poslednji pay slippay slip je deo pay check-a koji nakon unovčavanja ostaje Vama. Sačuvajte pay slip od poslednjeg pay check-a od svih poslodavaca. Na poslednjem pay slip-u nalaze se iste informacije kao i na W-2 obrascu i ukoliko ne dobijete W-2 obrazac od Vašeg poslodavca, povraćaj poreza može da se obradi i sa poslednjim pay slip-om. Napomena:  pay slip-a nije dokument namenjen za povraćaj poreza i zbog toga može doći do komplikacija prilikom povraćaja istog, što može da produži sam proces.

 

Ukoliko ste legalno radili na poslu gde ste dobijali čekove na kojim Vam nisu odbijali porez, bitno je da prijavite zaradu i za taj posao iz razloga što se gleda ukupna zarada te godine. Ukoliko to ne uradite velika verovatnoća je da će poreske vlasti otkriti da niste prijavili celokupnu zaradu, što kasnije može dovesti do komplikacija.

 

Social Security Number – jedinstveni socijalni broj (Social Security Number alijas JMBG) za koji svi učesnici Work and Travel programa apliciraju čim stignu u USA. Obavezno napravite kopiju socijalne kartice kada je dobijete. Poreske vlasti Vas imaju pod imenom koje Vam je na socijalnoj kartici (ime koje ste napisali pri prijavi za socijalni broj). Ukoliko pri popunjavanju Vaših poreskih papira pogrešno spelujete bilo koji deo imena, čitav proces će se odužiti i do 6 meseci.  Tipičan primer ovih grešaka je ime „Srdjan“. Ukoliko ste spelovali ime na prijavi za socijalni broj sa crticom kroz D, Vaše ime na kartici će biti „Srdan“.

 

Informacije o poslodavcu – obavezno zabeležite naziv kompanije, adresu i  kontakt poslodavca.

 

Po povratku sa programa

 

Po povratku sa programa trebali bi imati sva dole navedena dokumenta potrebna za povraćaj poreza osim W-2 obrasca. Na osnovu dokumenta koje imate može da se uradi proračun Vašeg poreza i možete odmah znati koliko novca od poreza dobijate nazad. Bitna stvar koju treba da znate je da poreske vlasti u USA otvaraju sezonu polovinom januara što znači da Vaš porez ne može biti prosledjen pre tog datuma. Tačan datum se objavljuje u decembru svake godine. 

 

Dokumenta potrebna za povraćaj poreza:

 

 • Kopija socijalne kartice;
 • Kopija prve strane pasoša;
 • Kopija W-2 obrasca (pay slip-a), od svih poslodavaca;
 • Popunjen Easy Tax Store formular za povraćaj poreza (PDF);
 • IRS formular 2848 (PDF) – zvanični IRS dokument kojim dajete punomoć nama (Easy Tax Store) da možemo da obradimo Vaš porez.

 

Ukoliko ste boravili na J ili F vizi i poslodavac Vam je greškom zadržavao FICA poreze sa plate, potrebna Vam je i:

 • kopija DS-2019 obrasca;
 • kopija vize;
 • kopija I-94. 

 

Svu potrebnu dokumentaciju sa uputsvom možete preuzeti na stranici potrebna dokumentacija.

 

Postoje dva načina kako možete dobiti novac od USA poreza:

 

 1. Da Vam novac od povraćaja poreza legne na račun u USA banci (npr. City bank, Bank of America, US Bank). Podaci na porezu se moraju tačno poklapati sa podacima koje ima banka o Vama (adresa). Ukoliko se podaci ne poklope banka će odbiti Vaš refund i IRS će Vam poslati ček na adresu koja je navedena na porezu umesto direct deposit-a. Proces povraćaja se produžuje minimum 3 nedelje usled slanja čeka.
 2. Čekom na kućnu adresu.

 

Napomena: novac od povraćaja poreza ne može leći na račun otvoren u Srbiji ili bilo kojoj drugoj zemlji izuzev USA.

 

Čekove od povraćaja USA poreza u Srbiji možete unovčiti u bilo kojoj banci. Uslov je otvoren devizni račun. Provizija na unovčavanje čekova varira od 1% do 1.5% u zavisnosti od banke. Vreme unovčavanja takodje zavisi od banke i iznosi od jedan dan do 6 nedelja. Bitno je da znate da ček od poreza može da unovči samo osoba na čije ime glasi ček tj. niko drugi ne može da unovči ček sem Vas.

 

Federalni čekovi su validni godinu dana od datuma izdavanja. Validnost state čekova zavisi od state-a, najkraća validnost je 4 meseca pa sve do tri godine. Ovu informaciju obično možete pronaći na čeku kada ga primite.

 

Velika većina učesnika Work and Travel programa dobija povraćaj poreza i rok za koji mora da se uradi povraćaj da bi se dobio je 3 godine. Posle isteka 3 godine ne postoji način da se novac od poreza dobije nazad. Svi koji su bili u USA tokom 2010.godine a jos nisu uradili povraćaj poreza moći će to da urade do 15. aprila 2014. Ukoliko dugujete novac za porez rok do kojeg morate da ga platite je 15. april.

 

 

Ukoliko imate još nekih nedoumica oko USA poreza slobodno nas kontaktirajte i mi ćemo Vam odgovoriti u najbržem mogućem roku.

Kao i naslov linka
O nama
Preporučio bih da kontaktirate Easy Tax Store jer su samo oni imali konkretne odgovore na sva moja pitajna... profesionalni su u svakom smislu.

Dragoslav Paunovic, Beograd, Srbija